Molecular Probes


Molecular Probes (dual labeled)
podwójnie znakowane sondy

Sondy oligonukleotydowe podwójnie znakowane (Dual labeled Molecular Probes) posiadają na końcu 5' barwnik fluorescencyjny (m.in. FAM, TET, JOE, HEX, Fluoresceina, Rodamina), a na końcu 3' jeden z wygaszaczy (TAMRA, Dabcyl, BHQ1, BHQ2). Sondy mogą być wykorzystywane do wysoce czułej detekcji ilościowej oraz jakościowej. Dzięki przyłączaniu różnych typów fluoroforów możliwe jest wykorzystanie sond w reakcjach multiplex oraz do multipleksowej analizy ekspresji genów. Jakość sond oligonukleotydowych jest kontrolowana techniką spektrofotometrii masowej w konfiguracji MALDI-TOF.  

Informacja o charakterystyce znakowań oraz kompatybilności barwników fluorescencyjnych z wygaszaczem zostal zamieszczona
w tabeli poniżej.

Zachęcamy do skorzystania z oferty!